Resultaat

De extra investeringen worden ruimschoots gecompenseerd door hogere huuropbrengsten in combinatie met lagere exploitatiekosten. Daarmee is aangetoond dat dat dit gebouw op de juiste locatie een zeer rendabele investering is. Voor nu én in de toekomst.

Met een BREEAM score outstanding draagt dit gebouw daarnaast bij aan een maatschappelijk verantwoorde investering. Een van de belangrijkste aspecten van het gebouwen, namelijk flexibiliteit, geeft tot slot de garantie dat het gebruik (en de verhuurbaarheid) nu en in de toekomst gegarandeerd is.