Uitvoering

Het volledige gebouw is zo uit te voeren dat de verschillende bouwstromen elkaar niet in de weg zitten, zogenoemd ‘gedesintegreerd bouwen‘. Door de holle vloeren en ruimte in de borstweringen is het mogelijk dat de installateur in één bouwgang zijn leidingen aan kan leggen zonder problemen tegen te komen. Het grote voordeel daarbij is dat ook gedurende de levensduur van het gebouw de infrastructuur eenvoudig aan te passen is.

Van belang is dat het hele gebouw volledig 3D in een BIM model uit is getekend. Van tevoren is volkomen duidelijk waar bijvoorbeeld doorvoeren moeten komen. Bouwfouten worden zo tot het minimum beperkt (evenals de faalkosten).