Portiekflat renovatie

 

ENDIS portiekflatrenovatie werd in 2012 ontwikkeld om een projectoverstijgende aanpak te bieden voor de vele naoorlogse portiekflat woningen in Nederland. Veelal 50 jaar oud, tussendoor wellicht voorzien van een schilderbeurt of net iets meer en waar de grote vraag is gerezen: Wat nu…..?

ENDIS ontwikkelde een geïndustrialiseerde, efficiënte en integrale aanpak waarbij naast financiële en energetische aspecten ook milieu en maatschappelijke (zowel individueel, de bewoner als collectief, de maatschappij) overwegingen meewogen.

In een  team van ontwerpende en uitvoerende partijen werd aan de hand van een concrete (pronto)portiekflat een strategie ontwikkeld voor de renovatie in 3 hoofdscenario’s waarbij woonlasten, comfortverhoging en dus een heldere doelgroepstrategie lijdend waren.

Een hoofdscenario voor de doelgroep starters
Een hoofdscenario voor de doelgroep senioren
Een maatwerkscenario voor VvE