Resultaat

ENDIS benadrukt hoe belangrijk de integrale benadering van de financiële consequenties over de gehele levensduur is. Bij die benadering zijn er natuurlijk substantiële verschillen tussen corporaties en particulieren. In beide gevallen dient de ENDIS ambitieschijfregelaar als een belangrijke tool.

Daarnaast bewijst ENDIS dat een verregaande renovatie in bepaalde gevallen een zeer gunstige keuze kan zijn, zowel financieel als gekeken naar de milieubelasting en sociaal maatschappelijke overwegingen.

Bewoners kunnen in hun eigen woning en hun eigen wijk blijven wonen zelfs tijdens de renovatie. De sociale betrokkenheid is hierdoor groot en de wijze waarop het ENDIS traject wordt ingestoken draagt daar voor een belangrijk deel aan bij.