Ontwerp / techniek

De ENDIS-gevel
Het ENDIS-team heeft de ideale oplossing gevonden voor verwarmings- en ventilatie-installaties. Vaak ontbreekt het in de middelhoogbouw aan ruimte in het algemeen of aan verticale schachtruimte. Bij de ENDIS-gevel worden alle leidingen naar buiten gebracht. Het verticale transport en eventuele  individuele installaties worden aan de buitenkant van de woningen geplaatst.

ENDIS Plug & play
Zowel de geveloplossingen, eventuele balkonuitbreidingen en de optop-oplossingen zijn modulair samen te stellen. Deze producten zijn industrieel vervaardigd en worden middels een zeer snelle bouwtijd en met zo min mogelijk overlast voor de bewoners geplaatst. Uit ervaring is gebleken dat deze bouwwijze al gauw zo’n 15% kostenreductie kan opleveren.

ENDIS NOM-ready
Door de modulaire opbouw van het ENDIS concept  is het heel goed mogelijk om de ingrepen gefaseerd uit te voeren. Op deze manier kan zeer weloverwogen omgegaan worden met iedere specifieke portiekflat. Daarbij wordt uitvoerig gekeken naar het huidige gebouw en haar bewoners (en in geval van een VVE naar het gereserveerde onderhoudsbudget). Daarop wordt een ‘renovatie-strategie‘ geformuleerd om op de lange termijn aan de gestelde ambities te voldoen.