Reno

Het ENDIS reno concept richt zich op de zogenaamde nul-op-de-meter renovaties van particuliere woningen. Complexe materie waar een integrale totaalaanpak onontbeerlijk is. Helemaal omdat woningverbetering (uitbreiding, dakkapel etc) en energetisch verbeteringen vrijwel altijd hand in hand gaan.

De ENDIS methodologie is bij uitstek geschikt complete maatwerkoplossingen te bieden voor de grote diversiteit aan woningtypologiën, gebruikersgedrag, financieringsmogelijkheden en onderhoudssituaties.

Door de efficiënte organisatie kan ENDIS garant staan voor een geheel ontzorgde klantreis.  Speerpunt hierbij is de geoliede samenwerking tussen adviserende en uitvoerende partijen waarbij verbeterde (innovatieve)  producten en systemen de eindklant optimaal weten te bereiken.

ENDIS maakt hierbij gebruik van de zogenaamde ‘bouwregisseur’ deze sleutelpositie borgt de continuïteit tussen voorbereidingsfase, uitvoeringstraject en monitoring.