Stappenplan

Vanaf het begin trekken architect, energiedeskundige en bouwregisseur samen op bij het opstellen van een propositie. Dat gebeurd via twee tussenstappen: een eerste gesprek met de woningeigenaar (aan de hand van ambitiemodel), voorstel verschillende scenario’s tot het aanbieden van een definitieve propositie. Energiebesparing , mate van comfortverhoging en investeringskosten (incl subsidiemogelijkheden) worden hierin integraal samengebracht.

Aan de hand van deze propositie en kant-en-klare uitvoeringsbestek worden de maatregelen uitgevoerd en vindt monitoring plaats.