Monumenten

Dat monumenten een bijzondere aanpak vergen bij het verduurzamen is vanzelfsprekend. Voor een deel van de maatregelen vereist dit in de uitvoering extra zorgvuldige aandacht.
Kennis van de laatste (product)ontwikkelingen (installaties en isolatiemogelijkheden) en hun toepassing in monumentale situaties zijn hierbij onontbeerlijk.

Door de organisatie van het ENDISreno consortium is ook in deze gevallen goed in te spelen op alle afwijkingen en specifieke uitdagingen.