Uitvoering

Een maatregelenpakket voor de aanpassing van een woning kan heel divers zijn. Zodra dit pakket bij een project helder is zoekt ENDIS ism de bouwregisseur en desgewenst de opdrachtgever de juiste uitvoerende partijen uit. Middels ons eigen evoluerende ‘maatregelenbestek‘ kunnen we efficiënt communiceren en is de kwaliteit geborgd.

Doordat de ingrepen zo kunnen variëren, van een geprefabriceerde nieuwe buitengevel tot het vullen van de spouw, vervangen van de kozijnen of een nieuw dak pakket, garandeert deze flexibele uitvoeringsschil een lage prijs en de hoogste kwaliteit.

De keuze voor al deze maatregelen hangen nauw met elkaar samen, deze integrale aanpak waarbij het overzicht niet uit het oog verloren wordt kenmerkt de ENDIS aanpak.