Rooftop retrofitting

ENDIS rooftop retrofitting is een optopconcept waarbij als fundering gebruik wordt gemaakt van een bestaand gebouw. Geen grondaankoop, dubbel grondgebruik (interessant voor binnenstedelijke verdichting), vrijwel geen sloop en dus geen verspilling van materiaal en een waardering voor het bestaande vastgoed dat een tweede leven kan krijgen.

Van groot belang bij het optoppen is het lage gewicht van de nieuwe verdieping of module en de slimme manieren waarop eventuele benodigde extra constructie toegevoegd kan worden.

Bij deze opgave is een industriële geprefabriceerde aanpak een must. Het ENDIS concept speelt daar op in. Lees meer hierover bij ontwerp.

De projecten tonen daarnaast de grote mate van diversiteit en mogelijkheden.