Resultaat

Het toevoegen van extra (woon)oppervlak zonder daarbij extra grond te gebruiken biedt uitgelezen kansen.  Bij binnenstedelijk verdichten, het herbestemmen van leegstaand vastgoed of zelfs bij het toevoegen van een extra verdieping op bestaande woongebouwen (op goede locaties) kan de extra verdieping op allerlei vlakken een wereld van verschil maken.

De voordelen:

  • geen grondaanschaf
  • extra inkomsten (huur of verkoop)
  • respect voor het bestaande (optimale vorm van recycling)

Voor VvE’s gaat ENDIS zelfs zover door te stellen dat, mits constructie en bestemmingsplan het toelaten, een collectieve optop-ontwikkeling tot interessante verdienmodellen kan leiden.