Historie

ENDIS is in 2008 gestart met de case-study ENDIS kantoorgebouw. In opdracht van de staalfederatie werd bestudeerd wat uit het oogpunt van kwaliteit, milieu en betaalbaarheid (TCO) de optimale toepassing van staal is.

Een kritisch ontwerp- en uitvoeringsteam ging aan de slag om in  viertal ‘snelkookpan- bijeenkomsten’ gezamenlijk alle belangrijke keuzes te maken betreft ontwerp, bouwmethode en uitvoering. Het resultaat van deze bijeenkomsten was bijzonder. Binnen extreem korte tijd, op een werkelijk integrale wijze en (niet onbelangrijk) met groot plezier werd een compleet energieneutraal kantoorgebouw ontwikkeld dat duurzaam, flexibel, comfortabel en financieel rendabel was.

Het ENDIS portiekflat renovatie concept volgde kort daarna. Geleidelijk aan werd naast de betekenis Energieneutraal in staal de ENDIS-betekenis: Energieneutraal door integrale samenwerking.

Tot op de dag van vandaag is het ENDIS kernteam actief om concepten te verbeteren en projecten uit te voeren. Het ENDIS netwerk speelt daarbij niet alleen op conceptniveau maar ook op projectniveau een belangrijke rol.