Werkwijze

Concepten gebaseerd op ketensamenwerking waarborgen een efficiënt uitvoeringsproces. Alle betrokkenen werken vanaf het begin samen met één gezamenlijk doel voor ogen. Hiermee realiseren we de hoogste kwaliteit binnen een vast budget, budgetzekerheid.

Door de bundeling van kennis en ervaring uit de verschillende vakdisciplines zijn we in staat maximaal in te spelen op de klantwensen en het realiseren van meerwaarde. In onze situatie maximeren we deze kans door ook de opdrachtgever te betrekken in de vorming van dit concept. Hiermee sluit het concept optimaal aan bij de wensen van de opdrachtgever.

Ook biedt het voldoende ruimte door verschillende scenario’s in detailleringsmogelijkheden en klantspecifieke oplossingen. De aanpak op basis van deze denkwijze met een complementair team draagt bij aan een continu verbeterproces op basis van de kwaliteitscirkel van Deming, plan-do-check-act.