Jan van wolfswinkel

Het thema duurzaamheid is opgepakt vanuit een visie die breed wordt toegepast in onze benadering van zowel het ontwerp van gebouwen als van het proces waarin die ontwerpen tot stand komen.

Duurzaamheid wordt door ons op verschillende manieren vertaald:
– het op een zuinige en efficiënte manier ontwerpen en omgaan met materialen
– alert zijn op mogelijkheden van hergebruik, zowel functioneel op gebouwniveau als in de toepassing van materialen en bouwdelen
– ontwerpen en communiceren in 3D ontwerpmodellen in een BIM-omgeving
– grote aandacht voor de maakbaarheid en het elimineren van faalkosten
– grote aandacht voor samenwerking en integratie van kennis en kunde in de hele bouwketen, zowel in de ontwerpsfeer als in de uitvoering
– voortgaand onderzoek op het gebied van duurzaamheid en rekenmodellen om energieprestatie en energie-inhoud van de constructies te kwantificeren

Movares Nederland is een adviesbureau dat oplossingen genereert over de volle breedte van de volgende gebieden: mobiliteit, infrastructuur, vervoerssystemen, ruimtelijke inrichting, bouw- en vastgoed.

Concept deelname