Ronald van Dielen

Wij bieden de klant een tal van zekerheden: de opdrachtgever heeft te maken met een betrouwbare zakenpartner met een financieel sterke positie. Dat is een solide uitgangspunt voor prettig zakendoen. Het aangenaam zakendoen vindt u ook terug in de advisering die geheel geënt wordt op de wensen en mogelijkheden van de klant. Door zich te verplaatsen in de positie van de opdrachtgever creëert Heerkens van Bavel als bouwpartner telkens weer de allerbeste oplossingen, of het nu gaat om een aanbesteding, bouwteam, turn-key oplossingen of advisering tijdens de studie fase van een project.

Bij mijn dagelijkse werkzaamheden draag ik zorg voor een efficiënte voorbereiding van projecten in bouwteam en (eigen) ontwikkeling. Hierbij adviseer ik de opdrachtgever veelal in een vroegtijdig stadium om te komen tot een optimaal ontwerp binnen de gestelde financiële, kwalitatieve en tijdsgebonden kaders. Omdat ik binnen onze organisatie zowel betrokken ben bij de ontwikkelingen alsmede de realisatie van projecten, heb ik op basis van deze kennis en ervaring een positieve bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de gestelde doelstellingen voor dit project. Het adviseren en toetsen van het project op het gebied van uitvoerbaarheid, technische kwaliteit en financiële haalbaarheid behoorde binnen dit proces tot mijn taken.

Het volledige spectrum van ontwikkelen, bouwen en beleggen kan binnen HVB Bouwgroep onder één dak worden gerealiseerd. Oplossingen buiten de geijkte kaders worden mogelijk omdat de onderneming de gehele keten van D(esign) B(uild) F(inance) M(aintenance) O(peration) zelf kan verzorgen en organiseren.

Concept deelname
Project deelname